Sargent 8200 Dòng 1

Khóa mạnh nhất trên khối

Khi nói đến sức mạnh và độ bền, SARGENT tiếp tục đặt ra các tiêu chuẩn với khóa mộng 8200. 8200 vượt xa các tiêu chuẩn ANSI/BHMA A156.13 Series 1000 Cấp 1, khiến nó trở thành khóa mộng mạnh nhất và bền nhất trong ngành. Khóa mộng SARGENT được thiết kế và chế tạo bằng các thành phần chất lượng cao để mang lại sự an toàn, hiệu suất và độ bền tối đa.

Khóa mộng dòng 8200

Các trang liên quan khác: