Sargent 7800 Dòng 1

Hạng nặng, được chứng nhận BHMA theo ANSI A156.13 Series 1000 Cấp 1. UL được liệt kê để sử dụng cho cửa chống cháy. UL được liệt kê vào Tiêu chuẩn An toàn của Canada. Phù hợp với tiêu chuẩn UL10C 'Thử nghiệm chịu lửa áp suất dương của cụm cửa' và UBC 7-2 (1997). Khóa mộng SARGENT được thiết kế và chế tạo bằng các thành phần chất lượng cao để mang lại sự an toàn, hiệu suất và độ bền tối đa.

Khóa núm dòng 7800

 

Các trang liên quan khác: