RCI 8310 Đa Mag

RCI 8310 MultiMag®

Những ổ khóa điện từ đa năng hoạt động chăm chỉ này giúp tăng cường an ninh tòa nhà và lắp đặt nhanh chóng.
Một số tính năng tiêu chuẩn làm cho những nam châm này trở thành “con ngựa thồ” của ngành. Giá đỡ có thể điều chỉnh đã được cải tiến với khả năng gắn lỗ khóa để hỗ trợ trọng lượng của nam châm trong quá trình lắp đặt ban đầu, giúp người lắp đặt rảnh tay để gắn các vít gắn nam châm. Nắp khoang có thể tháo rời giúp truy cập hệ thống dây điện nhanh chóng, dễ dàng.

Các mẫu này có tính năng tích hợp sẵn, có thể điều chỉnh độ trễ thời gian với tính năng mở khóa tức thời và khóa lại không phân lớp (tối đa 110 giây), có thể được điều khiển bởi bất kỳ thiết bị chuyển mạch tiêu chuẩn nào.

Các trang liên quan khác: