Giá đỡ khóa Mag

Giá đỡ miếng đệm bằng nhôm (ASB) – Được sử dụng khi điểm dừng lưỡi cắt yêu cầu hạ Magnalock (hoặc Khóa Mag) xuống. Được khoan sẵn (khóa cụ thể) cho bu lông và dây lắp. Cung cấp đai ốc mù để lắp đặt đòn tấn công trên bề mặt. Đặt thân nam châm xuống để làm sạch điểm chặn lưỡi dao và cung cấp phần cứng lắp thay thế cho tấm chắn.

Giá đỡ cho cửa xoay

Các trang liên quan khác: