Khóa điện từ Model 82 Series của Securitron

Magnalocks (hoặc Mag Locks) được thiết kế để bảo vệ bất kỳ loại cửa hoặc cổng nào đóng lại bằng một điểm dừng cố định. Sản phẩm bao gồm một nam châm điện gắn trên khung cố định và một tấm đập gắn trên cửa hoặc cổng.

Khóa điện từ Model 82 Series

Các trang liên quan khác: