Khóa lỗ mộng đầu vào Marks 116A

Marks USA đã sản xuất ổ khóa mộng trong hơn 30 năm. Từ sự giới thiệu của họ, ổ khóa mộng của chúng tôi đã nổi tiếng về tuổi thọ lâu dài và khả năng hoạt động vượt trội ở những khu vực có lưu lượng người qua lại cao, bị lạm dụng nhiều. Khóa mộng Marks USA được thiết kế để mang lại hiệu quả hoạt động trong nhiều năm mà không cần bảo trì. Khóa mộng dòng Nova của chúng tôi vượt quá 6 triệu chu kỳ sử dụng liên tục.

Khóa lỗ mộng vào

Các trang liên quan khác: