Segal Slam Lock

Idinisenyo para sa mga regular na beveled na pinto lamang. Awtomatikong nagla-lock ang vertical bolt kapag nakasara ang pinto maliban kung naka-activate ang stop button.

SEGAL SLAM LOCK

Higit pang Mga Kaugnay na Pahina: