Abington Properties

Ang Abington Properties ay isang pamilya na pagmamay-ari at pinatatakbo ng real estate management at development company na nasa negosyo nang mahigit 50 taon. Ang Parker Custom Security ay inatasang mag-install ng isang video intercom deployment sa loob ng 8 sa mga ari-arian ng Abington na may kasamang 600 unit. Nanawagan ang proyekto para sa kumpletong disenyo, supply at deployment ng lahat ng imprastraktura ng Elvox video intercom, na kinabibilangan ng mababang boltahe na piga, bagong riser lines at lahat ng kinakailangang electrical piping. Ang bawat isa sa 600 apartment (unit) ay nakatanggap ng bagong 7″ na kulay na audio/video monitor, in-case sa isang stainless steel housing, na nagtatampok ng digital directory. Muli, ibinigay ni Parker ang pangako nito, ayon sa iskedyul, pasok sa badyet at sa pagkakagawa na inaasahan sa Parker Custom Security.

mga paupahan